Apurahat

2021 Pyhän Henrikin säätiö
2016 Pyhän Henrikin säätiö
2016 Turun kulttuurilautakunta
2013 Pyhän Henrikin säätiö
2010 Turun kulttuurilautakunta
2008 Turun kulttuurilautakunta
2006 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry (työryhmälle)
2006 Taiteen keskustoimikunta (työryhmälle)
2004 Turun AMK, kansainvälinen yksikkö, matka- apuraha ( työryhmälle)
2004 Leonardo da Vinci , työharjoitteluapuraha