Kirkkotekstiilit

Kirkkotekstiilit ovat erityisosaamisaluettani. Suunnittelen ja toteutan sekä laajoja kirkkotekstiilisarjoja että pienempiä kokonaisuuksia. Liturgisten värisarjojen lisäksi teen monenlaisia kristilliseen perinteeseen kuuluvia tekstiilejä, kuten yksilöllisiä stolia, arkkupeitteitä, kastemekkoja, kasteliinoja ja kastepuita

Taiteellisen työn lisäksi toimin kirkkotekstiilialanasiantuntijana. Konsultoin ja koulutan alan ammattilaisia ja alasta kiinnostuneita kirkon arvoesineistön ja tekstiilien asianmukaiseen huoltoon ja ylläpitoon sekä avaan kristillisen symboliikan, esineistön merkityksien ja historian näkökohtia.

Kirkkotekstiilitaiteilijana minua kiehtoo haaste luoda puhuttelevaa kauneutta eri aikakausien kirkkotiloihin. Kirkkotekstiilit antavat mahdollisuuden vaikuttaa historiallisen arvokkaiden kirkkotilojen estetiikkaan ja samalla tukevat kirkon sanomaa värien ja symboliikan kautta. Visuaalisen ilmeen lisäksi haluan kehittää kirkkotekstiilien käytettävyyttä ja löytää ratkaisuja erilaisten uudistusten tarpeisiin.

Suunnittelen ja toteutan kirkkotekstiilit omana käsityönä. Tekstiilien kuviointi ja värien sommittelu on tärkeä osa taiteellista työtäni ja koen toteutusvaiheen erityisen antoisana luovana työnä. Suurimmissa projekteissa olen käyttänyt kokoamisompeluapuna alaan erikoistunutta ammattitaitoista ompelimoa.