Ylivieskan kirkon tekstiilit kertovat uuden alun, toivon ja rauhan sekä kirkkovuoden tarinaa

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Ylivieskan uusi kirkko valmistui ja vihitty käyttöön keväällä 2021. Kirkon saman katon alle mahtuu vaikuttavan kirkkosalin lisäksi erilaisia kerho ja ruokailutiloja. Kirkko valmistui viisi vuotta edellisen tuhopoltossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

Suunnittelin ja toteutin Ylivieskan uuden kirkon tekstiilit mielessään toivo ja uuden hyvän alun riemu. Halusin tuoda esiin toiveikkuutta, riemua ja rohkaisua. Uuden kauniin ja puhdaslinjaisen arkkitehtuurin innoittama, mutta syvään juurtuneen kristillisen symboliikan perinteet huomioon ottava suunnittelulähtökohta oli hyvin antoisa. Suunnittelun taustalla on ollut seurakuntalaisille tärkeäksi muodostuneen virren 600 ” Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan” sanat ja sävel.

Tekstiilien kuvamaailma kumpuaa kirkkovuoden värien ja sisällön aiheista ja symboliikasta. Alttarin kolmiosainen antependium on kokonaisuuden keskus. Keskellä on risti, jonka inspiraation lähteenä on ollut kirkon pihalla seisova Muistokirkon hiiltyneistä puista rakennettu, minuun syvästi vaikuttanut, puhutteleva risti. Tekstiilikokonaisuudessa ristin kummaltakin puolen kuvastuu symboliikka, joka puhuu kunkin kirkkovuoden ajankohdan kieltä.

Valkoisessa tekstiilissä ristin taustalla on kultaisilla nupuilla oleva elämänpuun oksisto, jonka yltä nousee lentoon valkeita toivon kyyhkyjä. Vihreässä sarjassa elämän puu on vahvarunkoinen ja tukeva, turvallinen. Puussa on heleän vihreät lehdet, jotka kertovat sekä toivon että uuden elämän ja alun kieltä. Punaisessa sarjassa ilmaan nousee parvi lintuja, joiden joukosta erottuu vakoinen Pyhää Henkeä kuvaava kyyhky. Violetissa vahvana aiheena tulee olemaan Kristuksen kärsimystä kuvaava orjantappura ja viimeisenä mustassa sarjassa on puhutteleva kivikko, joka kuvaa symbolisesti Kristuksen kulkemaa kivistä tietä.

Nämä teemat toistuvat hieman varioituina kussakin kirkkovuoden värissä puhujakorokkeen kirjaliinassa, papin ylle puettavassa kasukassa ja stolissa. Viinimaljan päälle asetettavassa kalkkiliinassa orjantappurakruunua kuvaava aihe toistuu läpi kirkkovuoden värien. Orjantappurakruunu saa kuitenkin kussakin värissä pienen toivoa herättävän lisän, kasviköynnöksen, joka vaihtuu teeman mukaan.

Tekstiilit on toteutettu silkkikankaalle käsin kirjomalla ja applikaatio- tekniikkaa käyttäen. Silkki on kevyt ja juhlava materiaali, jota on käytetty kirkkotekstiileissä perinteisesti jo vuosisatojen ajan. Tähän yhdistyykin kirkkotekstiilitaiteilijan työni mielenkiintoinen ja innostava ydin. On vaikuttavaa olla osa historiallista kirkkotekstiilitaiteen jatkumoa aina materiaaleista ja toteutustekniikoista lähtien. Samalla saan ja haluan tuoda liturgisiin tekstiileihin jotain uutta ja tulevaisuuteen kurkottavaa.

Katso lisää kuvia kuvagalleriasta.